In tờ rơi – tờ gấp – brochure

Thời gian trung bình chỉ 1 NGÀY CÓ HÀNG

Nhận in Tờ rơi siêu tốc sau 04 giờ có hàng với GIÁ KHÔNG ĐỔI

Kích thước: Đa dạng, A6 ( 10 x 14.5 cm) , A5 ( 21 x 15 cm) , A4 ( 21 x 29.7 cm ), 20 x 10 cm, 20 x 20 cm, 60 x 30 cm,…

Qui cách: In Offset 4 màu 2 mặt, cắt , cấn ( tạo nếp ) bế ( cắt theo hình dáng bất kỳ ).

Giấy in: Couches 80 gsm, 100 gsm, 120 gsm, 150 gsm, 200 gsm, 250 gsm, 300 gsm,…