In catalogue sản phẩm

Bế, đóng cuốn thành phẩm thành phẩm theo yêu cầu với nhiều hình dạng khác nhau.

Chất liệu giấy in catalogue: : C80 –> C 300 gsm, catalogue chuẩn thường bìa giấy dày hơn ruột, có cán màng, đóng kim hoặc đóng gáy thành phẩm. Hoặc theo yêu cầu khách hàng,

Kích thước khi in catalog: A6 (10×15 cm), A5 ( 20×15 cm), A4 (21×29.7 cm), 20×20 cm,… Theo yêu cầu.

Số lượng khi in catalogue: Không giới hạn (càng nhiều giá càng rẻ).

Màu sắc: In offset chuẩn hệ 4 màu CMYK.